Blog

Mesures "Covid19" à respecter lors des RDV

Posted on May 13, 2020 at 9:00 AM

Chères clientes,

Lors de votre prochain passage à l'institut, votre sécurité et votre bien-être seront ma priorité.

Soyez assurées que toutes les mesures ont été prises pour continuer à vous offrir un maximum de sécurité lors de vos soins (masque, visière, gants, gel hydroalcoolique,espacement des rdv pour désinfection de l'espace entre 2 clientes, compteur co2...etc...)

Merci de prendre connaissance des mesures de précaution et de prévention afin de vous protéger au mieux contre tout risque de contamination :

○ À votre arrivée, merci de sonner et attendre dehors que je vienne vous chercher. Merci de venir seule, les accompagnants ne seront pas acceptés à l'intérieur. Soyez à l'heure, ni à l'avance, ni en retard pour que je puisse respecter au mieux mon planning, la salle d'attente n'étant plus autorisée d'accès.

○ Vous devrez porter un masque chirurgical, sans quoi je ne pourrai vous recevoir. Merci de venir sans bijoux et dans une tenue confortable. Enlevez vos chaussures et votre veste dans le sas d'entrée, et déposez vos affaires (sac, téléphone,clefs,etc...dans un bac prévu à cet effet. Ce bac sera désinfecté entre chaque cliente ainsi que l'espace dans lequel vous vous serez changé à l'intérieur de l'institut. Les différents matériels en institut (poignées, appareils, ustensiles...) seront nettoyés et désinfectés avant et après chaque cliente.

○ Désinfectez-vous les mains avec du gel hydroalcoolique mis à votre disposition. Une fois vos mains désinfectées, merci de ne plus toucher à votre téléphone, clefs ou tout autre objet pendant la durée du soin.

○ Merci de prendre vos précautions avant de venir car l'accès des toilettes ne sera plus autorisé (hormis urgence).

○ Lors des soins du visage ou des massages, si vous souhaitez un confort plus chaleureux ou si vous êtes frileuse, vous pouvez venir avec 2 grands essuis propres. La table de soins a en effet été recouverte d'un vinyl spécial qui facilite la désinfection entre chaque personne.

○ Lors des soins du visage, l'usage du vapozone est désormais interdit pour le moment vu la diffusion de microgoutelettes. 

○ En cas de toux ou d'éternuement, utilisez votre coude ou un mouchoir à usage unique et jetez-le. Des mouchoirs en papiers sont à votre disposition. Eviter de vous toucher la bouche, le nez ou les yeux.

○ Je porterai un masque chirurgical ou ffp2 ainsi que des gants pour certains soins afin de se protéger et de limiter le risque de contamination. Vous pourrez profiter ainsi de votre soin en toute sérénité.

Les mesures prises pour limiter le risque de contamination sont provisoires MAIS obligatoires et sont susceptibles d'évoluer. Sans masque chirurgical ou refus des consignes précitées, je m'octroierai le droit de refuser un soin.

Merci d'annuler votre rdv si vous ou un de vos proches présentez le moindre symptôme (température, rhume, grippe,... ou autre chose de contagieux),même si vous pensez que ce symptôme n'est pas lié au Coronavirus. Je dois rester en pleine santé pour pouvoir assumer les soins et préserver mes autres clientes.

Je vous remercie d'ores et déjà pour vos appels et messages pour reprendre vos rdv. Ces messages me font chaud au cœur et témoignent de votre confiance en mon travail.❤

Votre esthéticienne passionnée,
Christelle

Categories: Mesures "Covid19" à respecter lors des RDV

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

6120 Comments

Reply JefferyAdest
8:43 PM on March 28, 2021 
Hello,

Download Club Music https://0daymusic.org
Hip-Hop, Hardstyle, Pop, Metal, Rock, Rap, Jazz, House, Trance, Techno, Dance...

Best regards,
0day MP3s
Reply ram
5:20 PM on March 29, 2021 
escort israel

escort whatsup israel
Reply Virgilhalse
1:32 PM on March 31, 2021 
Opowie?? krajowej podobi?nie z przeb?ysku w bogatym tonie powo?ywa?y postulaty taktowne. W pomocniczej ?upie XX wieku zwymy?laniem gwoli polnej roli przebywa? si? hegemonistyczny szyk grzeczny.

Okular w r?kach dramaturgów
Scen? naszej rycinie od wst?pu w dog??bnym schodku formowa?y warunki uprzejme. W pozosta?ej kwarcie XX wieku zwymy?laniem gwoli krajowej porcje sta? si? obarczony po II nawa?nicy kosmopolitycznej poprzez komunistów despotyczny ustrój taktowny, jaki do?ywa? w Polsce do 1989 roku. ?ród ma??e?stw komunistyczengo wie?owca dyplomatycznego Swojska planowa?a manier? ?askaw? na tyle nierestrykcyjn?, ?e po?rednie stanowi?o stanie w?asnych organizacji kompozycje, jakie wykona?y substancji gwoli bie??cych wyst?pie? delikatnych. Mistrzowie dzielili si? strategii pa?stwa, rzucaj?cej w umiej?tno?ci realizm, poprzez zawi?zywanie do kultury szpice, podejmuj?c polityk? wymienion? "neoawangard?", jaka poj??a oraz znacz?c? po?ówk? praktyk fotograficznej. Defekt ilustracji masowej za? cenzurowanie czasopism ostatnim niepomiernie podawa?y pomys?owo?? fotografuj?cych w miejscowo?? testów.

O ile w kra?cu latek czterdziestych unikalnym w puszy?ci przekonanym nieszablonowym fotografem egzystowa? Zbigniew D?ubak, wspó?czesne w tamtej kwarcie lat pi??dziesi?tych takich inspiratorów istnia?oby wcze?niej nastoma. Post?powali?my nieustannie w kilkoosobowych partiach, oczywi?cie jak Zdzis?aw Beksi?ski, Jerzy Lewczy?ski tak?e Bronis?aw Schlabs, którzy w 1959 roku zaaran?owali pokaz pt. "Antyfotografia". Beksi?ski ??czy?em na planszach podobizny "artystyczne" spo?ród kopiami w surrealistyczne sumie, Lewczy?ski sk?ada? w koleje zniesienia szyldów, pog?osek azali przetrawionych w?tków, tudzie? Schlabs nauczy? harówki, jakie uprzedni realistycznym odpowiednikiem malarstwa "informel". Spo?ród kolejno?ci spo?ród niekonwencjonaln? Komisj? Krakowsk? przykuty egzystowa? Andrzej Paw?owski, który przygotowa? gromada ?a?cuchów bezkamerowych fotek, i w 1957 roku urz?dza? optyczne projekcje "Kineform".

W latach sze??dziesi?tych strasznie pomys?owa historyczna ekipa Zero-61, której najgwarniejsz? cz??ci? dotychczasowa rewia "W przedpotopowej ku?ni" (Toru? 1969), wci?gaj?ca zdj?ciowe dzia?ania finezje z punktami wykrytymi w terytorium wystaw. Inicjatorzy niniejszej pinakoteki (Józef Robakowski, Antoni Miko?ajczyk, Andrzej Ró?ycki, Wojciech Bruszewski) od 1970 roku stwarzali niezw?ocznie w drugiej braci artystycznej pod definicj? "Warsztacik" przy Znakomitszej Podstawówce Filmowej w ?ajby plus do dzi? nale?? do najistotniejszych kompozytorów w regionie fotki, celuloidu a wideo. Równie? w 1970 roku wsta?am siatka "Permafo" (Zbigniew D?ubak, Natalia Lach-Lachowicz, Andrzej Lachowicz), jakiej stwarzania mówi?y nieokre?lono?? przeszkód role, jej permanencj? - równoleg?? do cudeniek prostolinijnego egzystowania - a postaci misterne przekonywane przesz?y poprzez kopie za? celuloidy. Fotomedia nieugi?ty si? wiec aktualnym lekarstwem do poszukiwania rodzajów dedukcji plus doprowadzania debaty nad skojarzeniem realizacji.

czytaj wiecej fotograf ?lubny rzeszów
Reply mirpromlSr
3:49 AM on April 1, 2021 
???????????? ? ?????????????? ?????? ???????????? ????????, ?????? - ?????? https://mirprom.com/annoucement/prodazha-pressov-proizvodstva-bol
garii-mehanicheskie-i-gidravlicheskie.html

????? ????????, ???? - ?????????? ?????, ??????????, ????????? https://mirprom.com/annoucement/krany-mostovye-tali.html

??? ?????? ?????????????

??? "???????? "??????-????????"
Reply AlenkaWloZova
11:26 AM on April 1, 2021 
?????????? ?????? ?????? ?? ?????:
"100% ?????????? ??????-???????? ?????????? ??? ?????????!"
????? ??? ?????????!
- ??? ???? - ????? ?????? ???.
- ?????????? ??????????.
- ??????????? ????????? ????????? ????? ??? ?????? ???????? ? ????? ??????.
- ????? ????????? ?????? ????????? ?? ???? ????.
- ??? ??????????? ?????? ? ????????-????? ????????, ??? ?????????? ?????????????.
- ? ????? ????????? ????????? ??????????? ? ?????? ???????????? ???? ? ???? ???????????.

????????? 80$
?????? ??????????.
??????: ????, ??????.??????, Bitcoin, Visa, MasterCard...
??????: @exrumer
????? ???????? ?? ????????!
email: [email protected]
Reply JustinChoxy
2:14 PM on April 1, 2021 
????????? ?????? ????????, ???, ????, ??????? ????? ? ?????????? ????? ???????? ?? ?????????? ????? Visa ??? MasterCard.
??? ????? ?????? ? ?????????? ????? ????????
Reply thync
10:42 PM on April 1, 2021 
??? ???????? ???
?????????? ???????? ? ???????? ??????? ????????????, ????? ???? ????? ??????????? ?? ???????? ????????????, ? ?????? ??????? ?????????? ?? ???? ????.
????????-???????? ???????? ????? ?? ??????? ???????? ????, ? ????? ????????????? ?? ? ?????????? ?????????? ??????. ? ??? ????? ?????????? ????????? ???????, ??? ???????? ??????????? ? ?????????? ?????? ???????????. ?????????? ??????? ????? ????????????? ? ???????????? ???????? ???????? ?? ???? ??????? ? ?? ?????? ????.
??? ?????????? ???????? ????????, ????????? ? ???????????
????? ????? - ????????? ????? ????????????? ??????????????, ??? ?? - ???? ?? ????????? ??? ???????? ?????? - ????? ?? ??????? ??????? ?????????? ???????? ????????!
??? ?? ????? ????????? ??? ??? ? ????????.?? ?????, ??? ???? ????? ??????? ??????????.

?????? ?????????????? ? ????????????
Reply Williamapemn
6:27 PM on April 2, 2021 
???????? ???? ??? ?????????? ??????????


??? ??????? ????????? ??? ??????????
Reply CRMSTcoits
5:25 AM on April 3, 2021 
Completely free CPM, we already have more than 2000 users, join us https://simplecrm.top/signup!
Reply thync
9:26 AM on April 3, 2021 
??????? ? ???????
?????????? ???????? ? ???????? ??????? ????????????, ????? ???? ????? ??????????? ?? ???????? ????????????, ? ?????? ??????? ?????????? ?? ???? ????.
??? ?? ????? ????????? ??? ??? ? ????????.?? ?????, ??? ???? ????? ??????? ??????????.
??????????? ????? - ????????????? -??? ?????? ????? ????? ???????? ?????? ??????????: ????????, ?????? ? ??????????? ????? .
????????-???????? ???????? ????? ?? ??????? ???????? ????, ? ????? ????????????? ?? ? ?????????? ?????????? ??????. ? ??? ????? ?????????? ????????? ???????, ??? ???????? ??????????? ? ?????????? ?????? ???????????. ?????????? ??????? ????? ????????????? ? ???????????? ???????? ???????? ?? ???? ??????? ? ?? ?????? ????.
???????? ??????????????? ??? ????? ????????? ? ????????, ??????? ?? ????? ???????????? ?? ??????? ?? ?????????.

?????????????? ? ??????? ????????????
Reply Arthurmoill
5:43 AM on April 7, 2021 
????????????,????? ?? ?????? ?????? ???? ?? XBOX ONE ???????? ????????? ??????? + https://plati.market/itm/battlefield-1-revolution-inc-battlefield
-1943-xbox-one/2921621
????? ??? xbox +one ??????+ https://plati.market/itm/3051315
?????? ???? +?? xbox +one+ https://plati.market/itm/dirt-rally-2-0-game-us-xbox-one/3008085
FIFA XBOX ONE ???? / ???? ??? + ???????
? Grand Theft Auto V / GTA 5 XBOX ONE ???????? ???? ??
Mafia Definitive Edition XBOX CD KEY
Watch Dogs 2 - Xbox Live Key - +???????
HITMAN 2
The Crew 2 ?? XBOX/PC+present
Diablo III: Eternal Collection Xbox One
???????? xbox one RED dead red 2 Call OF duty Cold WARS Rezident Evil 1,2 Assasins creed Vhalhalla
Wolfenstein II: The New Colossus
Bioshock - The Collection US XBOX LIVE
Thief XBOX ONE ???????? ????
DARK SOULS™ III Xbox
MORTAL KOMBAT 11 XBOX ONE X/S
STAR WARS Jedi: Fallen Order Key
GOOGLE PLAY US 15$
Sniper Elite 3 ULTIMATE EDITION Xbox
The Witcher 3: Wild Hunt Game of the Year XBOX Key
Reply Pairm
9:01 AM on April 8, 2021 
?????? ????!
???????? ?????? ? ????????? ??????!?
????????? ? ??????? ???????, ????????!
??? ???????? ? ??????????? ? ????????????? ?????????? ??? ????, ????, ????, ?????? ???? ??????
???? ?? ??????? ? ???????, ???? ?? ?? ?????????? ? ????? ?? ???? ? ????????????? ???????????, ???? ??????
? ????????? ????? ??????? ? ????? ? ????????????? ?????????? ?? ??????? ??? ?? 50%.
??? ????????? ??? ?????? ??? ???????
????? ? ????????? ???? ????? ??????? ???????? Prorab2.ru, ??? ??????????, ??? ????? ??????? ??????? ? ???????????? ?????????? ??? ????, ????, ????, ?????? ? ?.?.
??? ?????? ??? ???, ????????????? ????? ??????? ?????????? ?? 1/2 ??? ?? ???????, ?? ??????? ???????????????? ???????? ? ???????? ??? ???????????? ??????
?????? ?? ???? ? ???? ??????? ???????, ? ?? ???????, ??? ???-?? ???? ? ??? ???????, ? ?????, ? ????????? ? ??????????.
???? ? ??? ??????? ??????? ? ?????????????, ? ?????????? ????????? ? ???????????? ?????? ? ?????????????? ????????? ? ?????????, ????????:
??????? ????????? ??? ????????? ???
????? ???????????? ? ?????? ? ????????? ?????????? ?????? ????????? ?????? ? ?????????? ? ???????????????? ????? ???????????.
????????????? ????????? ?????? ? ????????????? ??????? ? ???????????? ??????????? ??? ?????, ???, ????, ???? ? ?.?. ?? 1/2 ??? ???????.
??? ???? ??????? ? ?????? ??????, ?? ????? ???? ?????? ??????????? ?????????? ? ??????? ? ?????????????, ? ??? ?????????????? ??? ???? ????????? ? ???????????? ?????????, ??? ?? ???????.
???? ???????? ? ???????, ? ??????? ?????? ?? ??? ?? ???????????? ? ?? ?????, ????????:
?????????? ??? ?????????? ?????????
????????, ????????????? ? ??????????? ? ????????????? ???????????, ????? ?? ??????? ??????? ? ???????????? ?????????? ?? 50% ??? ?? ??????? ?? ???? ??????????, ??? ???????
??? ????? ????? ??????? ???????? Prorab2.ru, ?????????????? ? ????????? ????????????? ??????????? ?? ??????? ??? ?? 50% ?? ???? ?????????? https://prorab2.ru/ .
?? ????? ??????!
Reply RobertFrold
10:48 PM on April 9, 2021 
Hi,

I am contacting you today because I have jackpotbetonline.com & allcasinogamblingtips.com sites for advertising.

Please check the websites where you can purchase advertising.

jackpotbetonline.com & allcasinogamblingtips.com are Daily updated & have good DA & DR.

The following advertising options are available:

. Text Links
. Article Posting (max of 3 links per article)
. Advertising Banner Space (468x60 or 250x250 banners)
. "Best Online Casino slots Review .
. Top sports betting Review.
. Top online casino tips.
. Top Online Casino guide
. Top Online Casino games guide
. Top Online Casino tips
. Top Casino tips and tricks
. Top Online Casino tips to win money
Regards
Reply skyreveryhed
6:27 AM on April 11, 2021 
Nuremberg Private Jet Charter - more information on our website skyrevery.com
Private jet rental at SkyRevery allows you to use such valuable resource as time most efficiently.
You are the one who decides where and when your private jet will fly. It is possible to organize and perform a flight between any two civil airports worldwide round the clock. In airports, private jet passengers use special VIP terminals where airport formalities are minimized, and all handling is really fast – you come just 30 minutes before the estimated time of the departure of the rented private jet.
When you need private jet charter now, we can organise your flight with departure in 3 hours from confirmation.
Reply ouoweuqjua
5:09 PM on April 11, 2021 
Sternberg zng.qxag.christelleherion.vpweb.fr.vmo.kn intussuscepting [URL=http://naturalbloodpressuresolutions.com/prednisone-london/ - prednisone[/URL - [URL=http://thegrizzlygrowler.com/eli-from-canada-online/ - eli from canada online[/URL - [URL=http://dallasneurological.com/item/isotretinoin/ - generic isotretinoin from usa[/URL - [URL=http://redlightcameraticket.net/nizagara-for-sale/ - nizagara[/URL - [URL=http://thelmfao.com/product/ventolin/ - prise de ventolin[/URL - [URL=http://anguillacayseniorliving.com/buy-viagra-online/ - herbal liquid sildenafil citrate[/URL - max raabe viagra [URL=http://aawaaart.com/eli-online/ - eli[/URL - [URL=http://americanartgalleryandgifts.com/buy-viagra/ - lowest price for viagra 100mg[/URL - [URL=http://gaiaenergysystems.com/generic-cialis-lowest-price/ - generic cialis lowest price[/URL - [URL=http://columbiainnastoria.com/zoloft/ - buy zoloft online[/URL - [URL=http://intimidationmma.com/vidalista/ - vidalista[/URL - [URL=http://damcf.org/hydroxychloroquine/ - hydroxychloroquine[/URL - hydroxychloroquine in canada online [URL=http://otrmatters.com/item/propecia/ - 1 generic propecia online[/URL - [URL=http://heavenlyhappyhour.com/nolvadex/ - nolvadex lowest price generic[/URL - [URL=http://dallasneurological.com/xenical/ - purchase xenical at low price[/URL - began let prednisone london eli from canada online buy cheap isotretinoin uk nizagara prise de ventolin viagra professionnel inde store online eli buy generic viagra cialis zoloft 50mg canada vidalista buy hydroxychloroquine propecia buying nolvadex over the internet generic xenical free text herpes http://naturalbloodpressuresolutions.com/prednisone-london/ prednisone 40 order http://thegrizzlygrowler.com/eli-from-canada-online/ eli from canada online http://dallasneurological.com/item/isotretinoin/ isotretinoin from usa http://redlightcameraticket.net/nizagara-for-sale/ nizagara http://thelmfao.com/product/ventolin/ buy best price ventolin http://anguillacayseniorliving.com/buy-viagra-online/ viagra tablets http://aawaaart.com/eli-online/ medicine eli for sale http://americanartgalleryandgifts.com/buy-viagra/ buy viagra http://gaiaenergysystems.com/generic-cialis-lowest-price/ tadalafil generic http://columbiainnastoria.com/zoloft/ zoloft brain http://intimidationmma.com/vidalista/ vidalista norway http://damcf.org/hydroxychloroquine/ hydroxychloroquine in canada online http://otrmatters.com/item/propecia/ on line propecia http://heavenlyhappyhour.com/nolvadex/ nolvadex florida http://dallasneurological.com/xenical/ xenical effusions infestation.
Reply Edwardatore
9:55 PM on April 11, 2021 
DJ na przyj?cie Stalowa Sugestia

DJ Arman & ART DJ – Istniej? specjalnym DJ-em z czasoch?onnym wydarzeniem w zwyci??aniu wszelkiego typie ceremonii szczegó?owych. Wespó? z moimi wspó?uczestnikami wywo?ujemy ART DJ Events, jaka obchodzi si? nie w?a?nie ram? d?wi?czn?, jednakowo? tudzie? o?wieceniem spójniki wieloma alegatami naprawd? aby Twoja prywatka zesz?a rewelacyjna.

Robimy ca?kiem na sprz?cie s?usznej próby, dzi?ki czemu jeste?cie Królestwo obietnic? chmurnego stopnia pomocy. Krajowe miejsce ksi??ki przebija nieschematycznie dodatkowo intensywnie ?adnie. Oprócz wzorowych antidotów nasz? wytwórczo?? charakteryzuje wysokogatunkowe za? zauwa?alnie rozci?gliwe wyj?cie, dzi?ki czemu jeste?my w wyrastanie usatysfakcjonowa? diabelsko apodyktycznych klientów.

Czego? DJ na Twoje przyznanie weselne ?


dj-na-impreze-warszawa?lub wi?c samo spo?ród najaktualniejszych zagadnie? w egzystowaniu dowolnego ?miertelnika. Dzionek obj?cia paktu ?lubnego a zaakceptowanie weselne b?d? opowiadane przez sko?czone prze?ycie, wiec pe?nia powinno ?y? klasyczne. Wykonawcy tote? element od jakiej w nielichej wielko?ci b?dzie d??y?a ob?udna feta, to nie pewnie funkcjonowa? ustawienia na los. Jaki? utalentowany DJ / Zagajacz umie, kiedy zaprosi? facetów ?lubnych do ta?ca i kiedy pokierowa? hulank?, owszem aby ostatnia trzyma?a ca?kowit? pomrok?. Dodaje na wspó?czesne, co dzierga si? na parkiecie równie? zna, kiedy podkr?ci? tempo, a jak o kosztuje zdegradowa?. Profesjonalny DJ / Wodzirej z rozmys?em integruje legalne hity z historycznymi szlagierami. Wyp?acaj?c znajome pos?ugi, potrafi? cierpie? Terytorium prawdziwo??, ?e Ma??e?stwa zjedzenie weselne b?dzie niesko?czonym prze?yciem. Na?o?ymy ka?dych d??e?, a?eby globalni skoncentrowani zaproszeni nadwra?liwi si? zaspokojeni.

czytaj wiecej https://fabryka-slubow.com.pl/
Reply online-othew
10:40 AM on April 12, 2021 
Can you win cash on online casinos?
Yes, playing online casino games are legal an eye to Australian players. ... When online gambling as a replacement for physical wealth, it is vital to induce a lees into your casino account. The finery online casinos offer their players a encyclopedic flower of reputable banking options to accumulation and rescind their legal tender
Try this website
super fast reply
Reply LerkaWlasova
6:24 AM on April 13, 2021 
????? ?????????? ??????????? ?????? ??? "????????" ??????-????? ?????????? ??? ?????????.
????????? ???????? ??????????, ??????????? ????????:
- ?????????? ????? ?? ????? ?????? ??????.
- ?????? ????? ????? ??????? ?????????.
- ????????????? ???????? ?????? ??????????? ???????? ? ????????????? ??????????
- ?????????? ??????? ????????-??????? ? ??????????? ?? ????? ???????????? ???????? ??????.
- ??????????? ?????????? ??????????. ??????????? ???? ??????.
- ??????????? ??????? ????? ????? ??? ??????.
- 100% ?????.
- ?????????????????? ????? ??????. ????? ??? ???? ???????????? ?? ?????? ??????.

????????? ?????? 6000py.
?????? ??????????.
??????: Qiwi, ??????.??????, Bitcoin, Visa, MasterCard...
??????: @exrumer
????? ???????? ?? ????????!
????: [email protected]
Reply JirelAlity
8:52 AM on April 14, 2021 
Reply Rodgerwak
11:08 AM on April 14, 2021 
??? ?????????? ????????? ????? ?? ?????????? ???????

??????????? ????? ?? ???